Allmänna villkor för sms-lån-utan-uc.se

1. Allmänt

Dessa villkor gäller för användning av webbplatsen sms-lån-utan-uc.se (”Webbplatsen”), som ägs och drivs av oss. Genom att använda Webbplatsen, oavsett om det är som gäst eller registrerad användare, godkänner du att vara bunden av dessa allmänna villkor. Om du inte accepterar dessa villkor i sin helhet, ska du omedelbart avsluta din användning av Webbplatsen. Vi rekommenderar att du sparar en kopia av dessa villkor för framtida referens.

2. Tjänster

Webbplatsen är en informationsportal där användare kan söka och jämföra olika typer av sms-lån utan UC i Sverige. Vi tillhandahåller endast denna tjänst för att hjälpa dig att hitta information om olika typer av lån, vi är inte en långivare, finansiell institution, rådgivare eller försäkringsgivare. Vi har inget ansvar eller skyldighet för avtal som du ingår med en tredje part som du hittat via Webbplatsen, eller för kvaliteten, säkerheten, lagligheten eller andra aspekter av produkter eller tjänster som erbjuds av tredje parter.

3. Ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att säkerställa att informationen på Webbplatsen alltid är korrekt, fullständig och aktuell. Men på grund av det ständigt föränderliga landskapet inom finansvärlden kan vi inte garantera detta. Vi tar inget ansvar för eventuella fel, brister eller föråldrad information på Webbplatsen. Ditt beslut att agera på informationen på Webbplatsen, inklusive användningen av någon tjänst eller produkt som hänvisas till på Webbplatsen, är på egen risk.

4. Intellektuell egendom

Allt innehåll på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, video- och datorklipp, och arrangemanget av detta innehåll, är vår egendom eller tredje parts egendom och är skyddat av internationella upphovsrättslagar. Du får inte kopiera, reproducera, ladda upp, publicera, sända, översätta, sälja, skapa derivata verk, utnyttja, eller på annat sätt distribuera eller använda något innehåll från Webbplatsen utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

5. Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser som vi inte kontrollerar eller underhåller. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och vi tar inte ansvar för innehåll, dataskyddspraxis, tillgänglighet, eller andra aspekter av dessa tredjepartswebbplatser. En länk till en tredjeparts webbplats innebär inte att vi stöder den eller har något samarbete med den. Vi uppmanar dig att noggrant granska de rättsliga dokument och sekretesspolicyer på alla andra webbplatser du besöker.

6. Sekretess och dataskydd

Alla personuppgifter som vi samlar in genom din användning av Webbplatsen kommer att hanteras i enlighet med vår Integritetspolicy och Cookiepolicy. Genom att använda Webbplatsen godkänner du sådan hantering och du garanterar att alla data som du tillhandahåller är korrekta.

7. Ändringar i villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor. När vi gör ändringar kommer vi att uppdatera datumet för den senaste ändringen högst upp på sidan. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig antingen genom att publicera ett meddelande om ändringarna på Webbplatsen eller genom att skicka dig ett meddelande direkt. Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera dessa villkor för att vara medveten om eventuella ändringar.

8. Jurisdiktion och tillämplig lag

Dessa villkor och din användning av Webbplatsen regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Du samtycker till att de svenska domstolarna ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår från eller är relaterade till dessa villkor och/eller din användning av Webbplatsen, förutsatt att vi förbehåller oss rätten att inleda rättsliga förfaranden i din hemvistelse för brott mot dessa villkor som kan orsaka skada på oss.

9. Kontakt

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss via e-post på [din e-postadress]. Vi strävar efter att svara på alla förfrågningar inom 48 timmar.

10. Återkallelse av åtkomst

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning dra tillbaka din tillåtelse att använda Webbplatsen om vi efter vårt eget gottfinnande anser att du har överträtt något av dessa villkor.

11. Överlåtelse

Du accepterar att vi kan överlåta, överföra, underlicensiera eller pantställa dessa villkor eller några av våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor utan att först inhämta ditt samtycke. Du får inte överlåta, överföra, underlicensiera eller pantställa dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke.

12. Uteslutning av garantier

Vi tillhandahåller Webbplatsen “som den är” och “som tillgänglig”. Det innebär att vi inte ger några garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, äganderätt, icke-överträdelse, och frihet från datorvirus eller andra skadliga komponenter.

13. Force Majeure

Vi ansvarar inte för något brott mot dessa villkor på grund av omständigheter utanför vår rimliga kontroll.

14. Åtskillnad

Om någon del av dessa villkor anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, ska den delen anses vara separerbar från dessa villkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

15. Avstående

Inget avstående från dessa villkor ska tolkas som ett ytterligare eller fortsatt avstående från en sådan term eller någon annan term, och vårt misslyckande att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

16. Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss i fråga om din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare överenskommelser mellan dig och oss i fråga om Webbplatsen.