Integritetspolicy

Integritetspolicy för vår hemsida om sms lån utan UC, URL: sms-lån-utan-uc.se.

1. Inledning

Vi på sms-lån-utan-uc.se värdesätter din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna Integritetspolicy förklarar hur och varför vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi följer alltid gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

2. Insamling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats, samlar vi in information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till, din IP-adress, vilka sidor du besöker, och datum och tid för ditt besök.

3. Cookies

sms-lån-utan-uc.se använder cookies, som är små textfiler som lagras på användarens dator. Cookies används för att förbättra din upplevelse på vår webbplats genom att möjliggöra vissa funktioner (till exempel att spara dina inställningar) och för att samla in statistik om hur webbplatsen används.

Du kan välja att blockera eller radera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Observera dock att om du väljer att blockera cookies kan det påverka webbplatsens funktionalitet och din upplevelse av webbplatsen.

4. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att förbättra vår webbplats och tillhandahålla de tjänster du begär, till exempel genom att svara på dina förfrågningar. Vi kan också använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden, under förutsättning att vi har fått ditt samtycke att göra detta.

5. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, otillåten spridning eller tillgång.

6. Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och att invända mot behandlingen. Dessutom har du rätt att under vissa omständigheter begära dataportabilitet.

Om du har några frågor eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, ber vi dig att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

7. Information till tredje part

Vi kommer inte att sälja, distribuera eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.

8. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och är inte ansvariga för deras dataskyddspraxis. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

9. Mindreåriga

Vår webbplats riktar sig inte till personer under 18 år och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga. Om du är under 18 år, får du inte använda vår webbplats eller lämna ut personuppgifter till oss.

10. International överföring av data

Dina personuppgifter kan överföras till och lagras på servrar i länder utanför EU/EES, vars dataskyddslagar kanske inte är lika omfattande som i ditt hemland. Vi kommer dock alltid att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

11. Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som anges i denna policy eller i våra allmänna villkor, är du välkommen att kontakta oss.

12. Godkännande av Integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats godkänner du denna Integritetspolicy. Om du inte godkänner denna policy, ber vi dig att inte använda vår webbplats.

13. Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida. Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera denna policy för att vara medveten om eventuella uppdateringar.